วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อาสาสู้โกง"

1083
12.09.62

             เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน   (ประเทศไทย) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "รวมพลัง อาสาสู้โกง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังของคนไทยทุกภาคส่วน ที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลัง “อาสาสู้โกง” ตามบทบาทและบริบทของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบ และต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ Event Hall 101 ชั่น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC)

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5121211

กรมทรัพย์สินทางปัญญา