ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ

1655
08.09.60

ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
 
ให้การต้อนรับ Mr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ
 
          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้การต้อนรับMr. Kunihiko SHIMANO, Deputy Commissioner ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) และคณะฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย ในการเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตรให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และแนวทางการลดภาระงานค้างของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแผนการฝึกอบรมให้กับผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรใหม่ในปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 3
 

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 1976083

กรมทรัพย์สินทางปัญญา