การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1444
25.07.61

การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนจาก 4 ประเทศ

เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

          เมื่อวันที่ 9กรกฎาคม 2561นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชน
4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 8 ห้อง 1 และ ห้องประชุมวิมวาทิต 1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์   เพื่อรับฟังความเห็นในเรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบัญชีกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (สำนักงานอัยการสูงสุด)   กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อกังวลจากภาคเอกชน เกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้าในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในประเด็นต่างๆ

 

        

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3490354

กรมทรัพย์สินทางปัญญา