การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

1380
23.07.61

การประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของ

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

 

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   เป็นประธานการประชุมเรื่อง แนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการในการดำเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและการจำหน่ายสินค้า GI เพื่อให้มีชนิดสินค้าและจำนวนผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น และเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความนิยมเกี่ยวกับสินค้า GI ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง   โดยที่ประชุมได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยด้วย ณ ห้องประชุมกิตติยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

        

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3490340

กรมทรัพย์สินทางปัญญา