ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

51. สช 56100051 มะนาวเพชรบุรี

44. สช 55100044 ตากีล่า

42. สช 55100042 ทุเรียนนนท์

19. สช 50100019 ไข่เค็มไชยา

18. สช 50100018 กาแฟดอยช้าง

17. สช 50200017 คอนยัค

13. สช 49100013 สับปะรดนางแล

09. สช 49200009 แชมเปญ

05. สช 49100005 กาแฟดอยตุง

01. สช 48200001 พิสโก

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 7785945

กรมทรัพย์สินทางปัญญา