แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

54818
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบฟอร์มคำขอแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า Pdf Icon  
2ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มคำขอแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   Sample Icon
3ตัวอย่างหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณีขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   Sample Icon
4
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการตรวจสอบพื้นที่น่าสงสัยว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
5
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
6
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9741301

กรมทรัพย์สินทางปัญญา