DIP-NEWS
DIP-NEWS
กระทรวงพาณิชย์ จับมือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ช่วยผู้ประกอบการไทยยุติปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ผ่านบริการระงับข้อพิพาททางเลือก
กระทรวงพาณิชย์ จับมือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ช่วยผู้ประกอบการไทยยุติปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ ผ่านบริการระงับข้อพิพาททางเลือก
พาณิชย์ดัน 3 สินค้า GI ไทย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น บุกตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกรชุมชนท้องถิ่นไทย กว่า 1,200 ล้านบาท
พาณิชย์ดัน 3 สินค้า GI ไทย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น บุกตลาดญี่ปุ่น สร้างรายได้ให้เกษตรกรชุมชนท้องถิ่นไทย กว่า 1,200 ล้านบาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำของดีสินค้า GI ในพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำของดีสินค้า GI ในพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
“สินิตย์เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ส่งโค้ชติวเข้มกลยุทธ์เสริมแกร่งธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านรายการออนไลน์“The Pitching” ซีซั่น 2
“สินิตย์เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย ส่งโค้ชติวเข้มกลยุทธ์เสริมแกร่งธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านรายการออนไลน์“The Pitching” ซีซั่น 2
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์หนุนผู้ประกอบการไทยสร้างความได้เปรียบทางการค้า พร้อมลุยตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์หนุนผู้ประกอบการไทยสร้างความได้เปรียบทางการค้า พร้อมลุยตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นใจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาห่วงใยผู้ค้ารายย่อย แนะตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนนำมาจำหน่าย ป้องกันถูกกล่าวหา ‘ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์’ ย้ำระมัดระวังผู้อ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เรียกค่ายอมความแลกกับการไม่ดำเนินคดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญาห่วงใยผู้ค้ารายย่อย แนะตรวจสอบสินค้าให้รอบคอบก่อนนำมาจำหน่าย ป้องกันถูกกล่าวหา ‘ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์’ ย้ำระมัดระวังผู้อ้างตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เรียกค่ายอมความแลกกับการไม่ดำเนินคดี
“สินิตย์ เลิศไกร” เปิดตัว 2 GI ไทย “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน - มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” หวังดึงอัตลักษณ์ชุมชนช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
“สินิตย์ เลิศไกร” เปิดตัว 2 GI ไทย “ผ้าตีนจกโหล่งลี้ลำพูน - มะม่วงน้ำดอกไม้สมุทรปราการ” หวังดึงอัตลักษณ์ชุมชนช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปกป้องงานลิขสิทธิ์ “ราหูอมจันทร์” ของศิลปินไทย ยุติปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปกป้องงานลิขสิทธิ์ “ราหูอมจันทร์” ของศิลปินไทย ยุติปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำของดีสินค้า GI “ทุเรียนนนท์” ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างกว้างขวาง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล นำของดีสินค้า GI “ทุเรียนนนท์” ขึ้นห้างโมเดิร์นเทรด สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่อย่างกว้างขวาง
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ประจำปี 2565
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เดินหน้ามาตรการเชิงรุก สกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ขานรับข้อสั่งการนายกฯ เดินหน้ามาตรการเชิงรุก สกัดสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า-นักลงทุน
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ส่งออกภูมิปัญญา - วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก
“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ ปั้นสินค้า GI ภาคอีสาน ขานรับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ส่งออกภูมิปัญญา - วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัวบริการจดสิทธิบัตร Fast Track สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลองครบรอบ 30 ปี เปิดตัวบริการจดสิทธิบัตร Fast Track สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
สหรัฐฯ ชมไทยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเข้มแข็ง คงสถานะ “WL” ในปีนี้
สหรัฐฯ ชมไทยพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเข้มแข็ง คงสถานะ “WL” ในปีนี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2565 หนุนบทบาทคนรุ่นใหม่ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือเครือข่ายพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก” ประจำปี 2565 หนุนบทบาทคนรุ่นใหม่ ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนประเทศ
พาณิชย์ ดันของดีแดนอีสาน “ผ้าไหมสาเกต - สับปะรดศรีเชียงใหม่” ตีตรา GI ไทย เดินหน้าควบคุม มาตรฐานสินค้า ป้อนโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์
พาณิชย์ ดันของดีแดนอีสาน “ผ้าไหมสาเกต - สับปะรดศรีเชียงใหม่” ตีตรา GI ไทย เดินหน้าควบคุม มาตรฐานสินค้า ป้อนโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์
กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี พ.ศ. 2565
กระทรวงพาณิชย์ จับมือจุฬาฯ เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ จับมือจุฬาฯ เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2565
พาณิชย์ เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ไฟเขียว! ไม่เก็บค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร” มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 65 นี้
พาณิชย์ เดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชน ไฟเขียว! ไม่เก็บค่าปรับ “ต่ออายุเครื่องหมายการค้า - ค่าธรรมเนียมรายปีสิทธิบัตร” มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 65 นี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังดันนโยบาย Soft Power หนุนผลงานศิลปะไทยสู่ตลาด NFT Art ด้วยลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังดันนโยบาย Soft Power หนุนผลงานศิลปะไทยสู่ตลาด NFT Art ด้วยลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเหลือนักเขียนไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชาสำเร็จ พร้อมหนุนนโยบาย soft power ส่งเสริมการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นิยายในต่างแดน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเหลือนักเขียนไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์ในกัมพูชาสำเร็จ พร้อมหนุนนโยบาย soft power ส่งเสริมการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นิยายในต่างแดน
“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ คอนเฟิร์ม! 1 เม.ย. นี้ เปิดบริการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศออนไลน์ เลือกจดได้ 155 ประเทศ สะดวก ประหยัด ได้รับส่วนลดค่ายื่นคำขอ
“สินิตย์” รมช.พาณิชย์ คอนเฟิร์ม! 1 เม.ย. นี้ เปิดบริการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศออนไลน์ เลือกจดได้ 155 ประเทศ สะดวก ประหยัด ได้รับส่วนลดค่ายื่นคำขอ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล รีเทล คัดสรรสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้นห้างใจกลางกรุง พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่จริงใจ Farmers’ Market, ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ เซ็นทรัล รีเทล คัดสรรสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” ขึ้นห้างใจกลางกรุง พร้อมส่งตรงถึงมือผู้บริโภคแล้ววันนี้ที่จริงใจ Farmers’ Market, ท็อปส์ มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กองทุนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กองทุนและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ WIPO Asia-Pacific Newsletter
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ WIPO Asia-Pacific Newsletter
คนไทยเฮ! “มะขามหวานเพชรบูรณ์” สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในประเทศเวียดนาม “สินิตย์” รมช.พาณิชย์ ชี้ช่วยขยายมูลค่าการส่งออกของไทย พร้อมลุยจด GI ในต่างประเทศเพิ่มเติม
คนไทยเฮ! “มะขามหวานเพชรบูรณ์” สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในประเทศเวียดนาม “สินิตย์” รมช.พาณิชย์ ชี้ช่วยขยายมูลค่าการส่งออกของไทย พร้อมลุยจด GI ในต่างประเทศเพิ่มเติม
การให้บริการยื่นคำขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ผ่านระบบยื่นคำขอระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePCT)
การให้บริการยื่นคำขอระหว่างประเทศตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty: PCT) ผ่านระบบยื่นคำขอระหว่างประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePCT)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ และ สวทช. ร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กรมการแพทย์ และ สวทช. ร่วมพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อสัญญาสำหรับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ
ข้อสัญญาสำหรับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ