กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ มีกำหนดการจัดงานเสวนาในหัวข้อ เขียนเล่นๆ ก็เป็น “เรื่อง” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ มีกำหนดการจัดงานเสวนาในหัวข้อ เขียนเล่นๆ ก็เป็น “เรื่อง” ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
งานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2562 (World IP Day 2019)
งานวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2562 (World IP Day 2019)
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือลาซาด้ากำจัดการจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือลาซาด้ากำจัดการจำหน่ายสินค้าปลอมบนเว็บไซต์
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
การประชุมรับฟังความเห็นภาคเอกชนสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) กำหนดจัดหลักสูตรผึกอบรมสัมมนาในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้แทนหน่วยงานภายนอกของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 2563 จำนวน 15 ทุน
สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) กำหนดจัดหลักสูตรผึกอบรมสัมมนาในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา และผู้แทนหน่วยงานภายนอกของไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562- 2563 จำนวน 15 ทุน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
The Ministerial Regulation (ฺB.E.2535 (1992)) Issued under the Trademark Act , B.E.2534 (1991)
The Ministerial Regulation (ฺB.E.2535 (1992)) Issued under the Trademark Act , B.E.2534 (1991)
ผังที่นั่งสอบ
ผังที่นั่งสอบ
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถที่สามารถใช้ B20 ได้
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นรถที่สามารถใช้ B20 ได้
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 (IP Champion 2019)
ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อรับมอบรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 (IP Champion 2019)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แก้ไขการประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ยื่นภาคยานุวัตรสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
ยื่นภาคยานุวัตรสารเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าฯปี 61 (ฉบับใหม่) กับเรื่องที่ควรรู้
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าฯปี 61 (ฉบับใหม่) กับเรื่องที่ควรรู้
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 28/2562 เรื่องมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 28/2562 เรื่องมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามกฏหมายว่าด้วยสิทธิบัตรในส่วนของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรแทนอธิบดี (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 27/2562 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นภาคีพิเศษแทนอธิบดี
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ 27/2562 เรื่องมอบหมายการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นภาคีพิเศษแทนอธิบดี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องโครงการสัมนา "มองโลก มองไทย ทิศทางการส่งออกปี ๒๕๖๒"
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องโครงการสัมนา "มองโลก มองไทย ทิศทางการส่งออกปี ๒๕๖๒"
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ. 2561
ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญามาร์ราเคช เร่งเพิ่มโอกาสคนพิการทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์
ไทยเข้าร่วมสนธิสัญญามาร์ราเคช เร่งเพิ่มโอกาสคนพิการทางสายตาเข้าถึงงานลิขสิทธิ์
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561