สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพิ่มเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร)

890
17.02.65

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพิ่มเติม

(เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร)

(๑) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพิ่มเติม (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) - คลิกอ่านรายละเอียด

(๒) ร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เฉพาะประเด็นการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร) – คลิกอ่านรายละเอียด

(๓) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย – คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9737259

กรมทรัพย์สินทางปัญญา