ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และช้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเพื่อยื่นจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย

362
24.12.19

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 6563746

กรมทรัพย์สินทางปัญญา