• ของดีทั่วไทย Thailand's Finenss ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบมาดริด (Madrid System Webinars) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO)

 • โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

 • ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์ซีดี

 • ประกาศ ระเบียบ แนวทาง กรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 • มาตรการความช่วยเหลือผู้ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ของบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

 • 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

 • วัฒนธรรมองค์กรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

DIP

NEWS

Gallery

  +

  Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

  563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

  Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

  Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

  จำนวนผู้ชม : 7044731

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา