ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องจ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลเครื่องหมายการค้าให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

287
13.12.19

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 5974502

กรมทรัพย์สินทางปัญญา