การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2587
29.12.22

Support Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP LogoDepartment of Intellectual Property
563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา