การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดสามารถขอใช้สิทธิย้อนหลัง (priority claim) เช่นเดียวกันกับมาตรา 28 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เเก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 ได้หรือไม

829
26.09.17

Copyright © 2016 Department of Intellectual Property

563 Nonthaburi 1Rd., Bangkrasor,Muang Nonthaburi 11000 Thailand , Hotline 1368

Wcag2AA  Button Ipv6 Small  l Website Policy l Security Policy l Privacy Policy l Sitemap l Contact Us l FAQs l

Support  Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

จำนวนผู้ชม : 5116078

กรมทรัพย์สินทางปัญญา