ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง

278
27.02.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8900952

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา