กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

260
04.11.66

                                                       Download

1. คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

2. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

 

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

 

4. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

 

5. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

 

       กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุง

 

เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) แต่ละบริการได้ ดังนี้

 

       1. นโยบายคุกกี้เว็บไซต์  ipthailand.go.th

 

       2. นโยบายคุกกี้ - ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

       3. นโยบายคุกกี้ - ระบบเรียนทางไกลทรัพย์สินทางปัญญา

 

       4. นโยบายคุกกี้ - ระบบ DIP E-Library

 

       5. นโยบายคุกกี้ - ระบบ Patent Landscape

 

       6. นโยบายคุกกี้ - ระบบบริการสืบค้นด้วยภาพ (ImageSearch)

 

       7. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 

       8. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครองและใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20ปี)

 

       9. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 

 

6. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

แบบคำร้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9548791

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา