กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล

152
02.05.67

 

                                                       Download

 

 

1. คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governnance Council)

 

คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

2. คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governnance Council) เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team)

 

คำสั่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

 

 

3. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy) 

 

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 24 เมษายน 2567

 

 

4. นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy)

 

นโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Policy)

 

 

5. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline)

 

แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Guideline)

 

 

6. คู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Governnance Manual)

 

คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governnance Manual)

 

 

7. ระบบบัญชีข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ระบบบัญชีข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา (https://catalog.ipthailand.go.th/)

 

 

 
 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 1162

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10102430

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา