ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า

122549
11.08.59

ภาพรวมความลับทางการค้า
กฎหมาย

Trade Secret

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9548901

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา