เกี่ยวกับกรม

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับต้น ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

165
08.09.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9369159

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา