เกี่ยวกับกรม

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

1558
25.07.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8458071

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา