ตารางเเสดงวงเงินเรื่อง จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางเเละรถยนต์ประจำตำเเหน่ง จำนวน 5 อัตรา และพนักงานประจำห้องประชุม ห้องรับรองและห้องผู้บริหาร จำยวน 6 อัตรา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีตกลงราคา

196
22.10.58

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6015773

กรมทรัพย์สินทางปัญญา