ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา และพนักงานประจำห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องผู้บริหาร จ

44
16.09.58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา และพนักงานประจำห้องประชุม ห้องรับรอง และห้องผู้บริหาร จำนวน 6 อัตรา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6005421

กรมทรัพย์สินทางปัญญา