ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

530
23.07.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6570880

กรมทรัพย์สินทางปัญญา