ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างผลิตรายการสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงภายใต้โครงการส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมเพลงไทยออกสู่เวทีต่างประเทศ

1189
08.12.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9898713

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา