ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างดำเนินโครงการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

167
08.01.67

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9898577

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา