ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างดำเนินงานตามโครงการจัดหาฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

129
15.01.67

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9898690

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา