ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างดำเนินงานตามโครงการนำเข้าข้อมูลเครื่องหมายการค้าให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก

3097
30.11.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6570554

กรมทรัพย์สินทางปัญญา