ข่าวประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเก็บรักษาเอกสารกองสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

99
19.09.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8458007

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา