สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

738
14.10.58

ด้วยสำนักส่งเสริมการพัฒนาทระพย์สินทางปัญญา ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 12,000 บาท หรือวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

            - วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง และวุฒิปริญญาโท

            - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

            - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ  อัตราเงินเดือน 11,000 บาท

            - วุฒิปริญยาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

            - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 5 หรือโทร 02-547-4652 , 02-547-4306

ภายในวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6701924

กรมทรัพย์สินทางปัญญา