รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

487
02.11.58

ด้วยสำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

             - สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

             - พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

             - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 หลักฐานการสมัคร

       1 สำเนาบัตรประชาชน

       2. สำเนาทะเบียนบ้าน

       3. สำเนาวุฒิการศึกษา

       4. รูปถ่าย 1 นิ้ว

            อย่างละ 1 ฉบับ

สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 5 หรือโทร 02-547-4653 ,02-547-4306   ภายในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิการยน 2558

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6701792

กรมทรัพย์สินทางปัญญา