"ตัวอย่าง" แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

15789
07.10.59

 

1.1 แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว

 1Pr Furniture
ImagesDownload
PA255734173 482 Large


1.2 แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สาระสำคัญ

แบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่แล้ว
 AU 2 01 AU 2 02

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศออสเตเรีย
 US 1 001 US 1 002

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา
 1 01 1 02

เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ1.3 แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการประกาศโฆษณามาก่อน

แบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอแบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีประกาศโฆษณาอยู่ก่อน
 1 2
 1 1 2 1
 1 2 2 21.4 แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ประเภทที่ (1.1)-(1.3) 

แบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่แล้ว
02 0102 02
00  0100  02
03 0103 02
04 0104 02 01

 

 
 
 
 
 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2483

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10274803

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา