ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

1505651913 Dip 6

การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

วันที่เริ่มต้น 30-09-2560 8:00 am
วันที่สิ้นสุด 07-10-2560 4:00 pm
1505651823 Dip1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 

วันที่เริ่มต้น 25-09-2560 8:00 am
วันที่สิ้นสุด 25-09-2560 4:00 pm
1505651696 1489551012 Dip17

การประชุมคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้า ด้านกฎหมายและวิชาการ

วันที่เริ่มต้น 21-09-2560 8:00 am
วันที่สิ้นสุด 21-09-2560 4:00 pm
1505651445 Dip 6

การประชุม China - ASEAN Heads of Intellectual Property Office ครั้งที่ 8  

วันที่เริ่มต้น 17-09-2560 8:00 am
วันที่สิ้นสุด 21-09-2560 4:00 pm
1505224550 Dip 6

การประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 04-09-2560 12:00 am
วันที่สิ้นสุด 04-09-2560 12:00 am
1505224550 Dip 6

ผู้อำนวยการแผนกการพัฒนาลิขสิทธิ์ของ WIPO เยี่ยมคารวะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหารือความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์ระหว่างไทยกับ WIPO

วันที่เริ่มต้น 04-09-2560 12:00 am
วันที่สิ้นสุด 04-09-2560 12:00 am
1505224366 1489551012 Dip17

ลงพื้นที่ ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

วันที่เริ่มต้น 01-09-2560 12:00 am
วันที่สิ้นสุด 01-09-2560 12:00 am
40

การจัดสัมนา โอกาสผู้ประกอบการไทยในยุค Thailand 4.0 ภายใต้เเผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ปี 2559-2568

วันที่เริ่มต้น 14-12-2559 8:30 am
วันที่สิ้นสุด 14-12-2559 4:30 pm
ธันวาคม   2566
พฤ อา
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9548929

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา