ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อกรมทรัพยืสินทางปัญญา พ.ศ. 2566

3690
10.01.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8756052

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา