ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการเรียกเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ประกอบการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

340
15.05.60

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6331904

กรมทรัพย์สินทางปัญญา