กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

                                                       Download

1. คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

คำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

 

 

2. ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

 

3. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

 

 

4. ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

 

 

5. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

 

       กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชม การสมัครเข้าใช้งาน และการใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุง

 

เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) แต่ละบริการได้ ดังนี้

 

       1. นโยบายคุกกี้เว็บไซต์  ipthailand.go.th  

 

       2. นโยบายคุกกี้ - ระบบ DIP E-Service

 

       3นโยบายคุกกี้ - ระบบ DIP E-Library

 

       4นโยบายคุกกี้ - ระบบ Patent Landscape

 

       5. นโยบายคุกกี้ - ระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์

 

       6. นโยบายคุกกี้ - ระบบรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

       7. นโยบายคุกกี้ - ระบบเรียนทางไกลทรัพย์สินทางปัญญา

 

       8. นโยบายคุกกี้ - ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

       9. นโยบายคุกกี้ - ระบบบริการสืบค้นด้วยภาพ (ImageSearch)

 

       10. นโยบายคุกกี้ - ระบบค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (IP Search)

 

       11. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 

       12. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่หมดอายุการคุ้มครองและใกล้หมดอายุการคุ้มครอง (20ปี)

 

       13. นโยบายคุกกี้ - ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรออกแบบที่ประกาศโฆษณาและยังอยู่ในระยะเวลาคัดค้าน

 

 

6. การแจ้งเหตุละเมิดและการขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

แบบคำร้องแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

7. แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

8. คู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Guideline)

คู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Guideline)

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : 2613

สถิติผู้เข้าชมรวม : 10289811

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20Html5 LogoAcheckerW3c Css
 
 
 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา