กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track)

1270
05.07.65

 

Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือน เมษายน 2566
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือน มีนาคม 2566
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนมกราคม 2566
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนธันวาคม 2565
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนตุลาคม 2565
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนกันยายน 2565
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
Archiveประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรเข้าร่วมโครงการการเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป่า (Target Patent Fast-Track) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 

 

 
 
 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9067595

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา