กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

TRADEMARK ACT B.E. 2534 AMENDED BY TRADEMARK ACT (NO. 2) B.E. 2543 AND TRADEMARK ACT (NO. 3) B.E. 2559

10123
21.02.60

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9368760

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา