ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญารับบทผู้นำด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน ตอกย้ำศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาไทย และปกป้องผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

495
09.05.66

500

DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9067598

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา