ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI น้องใหม่ “ข้าวเบายอดม่วงตรัง” เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น

619
09.11.66

5(2)

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9548855

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา