กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเวทีสัมมนา “โอกาสในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

647
07.08.62

             เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “โอกาสในการเข้าถึงงานลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นักวิชาการ และนักเขียนผู้พิการทางสายตาที่มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ พ.ศ. 2562 และคู่มือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5991109

กรมทรัพย์สินทางปัญญา