ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป เดินหน้าเชิงรุก อํานวยความสะดวกผู้ประกอบการไทย จดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรออกแบบในยุโรปสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

907
07.10.65

Web2AT2

DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8636590

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา