การประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

696
28.08.62

             นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 (9th ASEAN-Japan Heads of IP Offices Meeting)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะความคืบหน้าการปฏิบัติการตามแผนความร่วมมือประจำปี พ.ศ. 2561- 2562 ที่ญี่ปุ่นมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan) พ.ศ. 2559 – 2568 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียน – ญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียนครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6015891

กรมทรัพย์สินทางปัญญา