การแถลงข่าวการจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ จากกรณีกระทงลายการ์ตูน

905
20.11.62

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ จากกรณีกระทงลายการ์ตูน พร้อมด้วย นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันปัญหาการล่อให้กระทำผิดและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้ยึดหลักกฎหมายและความเป็นธรรมให้ประชาชน ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ ตลอดจนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของตน และจะเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่ประชาชน ผู้ค้า และผู้ประกอบการเพิ่มเติม เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และกรณีที่เจ้าของสิทธิถูกละเมิด ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6025087

กรมทรัพย์สินทางปัญญา