ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

10122
02.08.61

 

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรมการประกวด “หนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” ประจำปี 2561

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 620,000 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประกวด
 

เงื่อนไขการสมัครและขั้นตอนเบื้องต้น

1. สมัครในรูปแบบของทีม แต่ละทีมประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 1 คน นักเรียนสังกัดอาชีวศึกษา 1 - 2 คน และอาจารย์สังกัดอาชีวศึกษา 1 คน (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้อยู่ภายใต้การดูแลของสถานศึกษา) และกรณีที่ต้องมีการเดินทางต่างจังหวัด จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองหรือสถานศึกษา

2. ทีมที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลงานตรงตามหัวข้อที่กำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตลอดจนมีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 15 ทีมในแต่ละภูมิภาค จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่อยอดการพัฒนาผลงานและเข้าสู่การประกวดฯ ในระดับภูมิภาคต่อไป (แนวคิด/นวัตกรรมต้องมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า")

3. ทีมที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด จำนวน 5 ทีม จะได้รับรางวัลเงินสดและใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่การประกวดฯ ในระดับประเทศ ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมมากกว่า 620,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิพิเศษในการนำผลงานจากการประกวดฯ ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 0 2547 6034 หรือ 089 456 9321

Facebook :https://www.facebook.com/DIPAT2018/

E-mail : DIPAT2018@gmail.com

 

 

 

 

 
 

DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3468348

กรมทรัพย์สินทางปัญญา