งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)

1316
11.08.63

 

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2563

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

แนวคิด (Concept)  Innovate for a Green Future

ระยะเวลาการจัดงาน  วันที่ 15 – 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์

          เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการนำนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมภายในงาน        

         พบกับงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา      การแสดงผลงานนวัตกรรม การเจรจาทางธุรกิจ การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย

         1. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 

                   1.1 หัวข้อ : พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid”

                   1.2 หัวข้อ : สื่อความคิดผ่านเลนส์กล้อง สะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียว

                   1.3 หัวข้อ : สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก : อนาคตเทคโนโลยีสีเขียว

                   1.4 หัวข้อ : “How to ไม่ทิ้ง” วิถีชีวิตใหม่ ออกแบบอย่างไร ช่วยให้ไร้ขยะ

                   1.5 หัวข้อ : 40 ปี สิทธิบัตรไทยและก้าวต่อไปสู่อนาคต

                   1.6 หัวข้อ : 2020 Korea-Thailand Copyright in the Gaming Industry Forum

                                “คิดอย่างไรให้โดน สร้าง © เกมอย่างไรให้ดัง”

                   1.7 หัวข้อ : ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ขายอย่างไรไม่ให้ละเมิด IP

         2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic & IDE Center)  เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำและจัดเตรียม คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

         3. ให้บริการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IP Service) จำนวน 10 หน่วยงาน

                   3.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

                   3.2 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

                   3.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                   3.4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

                   3.5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

                   3.6 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                   3.7 สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO)

                   3.8 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JETRO Bangkok)

                   3.9 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

                   3.10 หน่วยงานคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์เกาหลี (KCPOA) และหน่วยงานคณะกรรมการลิขสิทธิ์ (KCC)

          4. จัดการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          5. จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Show Case) จำนวน 30 ผลงาน

          6. จับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า (Business Matching) ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.ipfair2020.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6696619

กรมทรัพย์สินทางปัญญา