งานแถลงข่าวการจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว

878
12.09.62

             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ณ ห้องกำแพงเพชรอัครโยธิน ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพิธีทำลายของกลางฯ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า นักลงทุน และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลับไปสู่ท้องตลาดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีจำนวนของกลางที่จะนำมาทำลายกว่า 10 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 550 ล้านบาท

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5797366

กรมทรัพย์สินทางปัญญา