งาน “GI Market 2019”

1204
07.08.62

             เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธาน เปิดงาน “GI Market 2019” พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนับสนุนสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะจากแหล่งผลิตสินค้า GI โดยตรง อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการชุมชนทราบถึงความต้องการของตลาดระดับพรีเมี่ยมในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ รวมถึงแนวทางพัฒนาสินค้าและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน     ทางการค้า สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงานได้รวบรวมสินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า อีกทั้งมีกิจกรรมเวิร์คชอป 7 วัน 7 อย่าง และการแสดงมินิคอนเสริต์จากศิลปินชื่อดังมากมาย ระหว่างวันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5988524

กรมทรัพย์สินทางปัญญา