ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์ เผยข่าวดี อินโดนีเซียรับจดทะเบียน GI “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” และ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” การันตีคุณภาพข้าว GI ไทย ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

905
19.01.66

500 Web(1)

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9380420

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา