พิธีเปิดการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19

862
28.08.62

             เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิด การอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการลดระยะเวลาในการขอจดและขอรับสิทธิบัตรให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องอิงนคร โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล งามวงศ์วาน

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6032431

กรมทรัพย์สินทางปัญญา