รายชื่อผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 รายการ

4768
14.11.61

 

             ตามที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินกิจกรรมประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนและนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
เช่น เป็นหลักประกันเงินกู้ เจรจาควบรวมธุรกิจ และอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561 นั้น

            บัดนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 200 รายการ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ 

 
       - รายชื่อผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้าหลักเกณฑ์และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 รายการ >>คลิก<<
 
       - ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://goo.gl/9rYTpN หรือ Qrcode200
 
 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3622883

กรมทรัพย์สินทางปัญญา